Nancy

Vegetační doba: Poloraná
Barva slupky: Žlutá, jemná, hladká
Barva dužniny: Sytě žlutá
Výnos: Vysoký
Užitkový směr: Přímý konzum, vhodná na praní a balení
Stolní hodnota: Výborná, varný typ B/A, netmavne po uvaření

Description

Původ: R 18/6 x Impala
Rok registrace: 2007
Tvar hlíz: Oválný až dlouze oválný, vzhledné vyrovnané hlízy

Odolnosti:
Odolná mechanickému poškození
Odolná obecné strupovitosti
Rakovině brambor patotypu 1 rezistentní
Háďátku bramborovému patotypu Ro1 rezistentní
Dobrá skladovatelnost

Pěstitelské doporučení:
Vyžaduje půdy s rovnoměrným zásobením
živinami s vyrovnaným vláhovým režimem

Přednosti:
Vysoký výnos vzhledných tržních hlíz
Rychlý počáteční růst natě
Vynikající dynamika nárůstu hlíz
Výborná stolní hodnota, varný typ B/A
Po uvaření netmavne
Vhodnost na praní a balení

Vyšlechtěno ve spolupráci s VÚB Havlíčkův Brod a s finanční podporou projektů NAZV č.QF 45133 a 1B53036