DICOLORA

Vegetační doba: Raná
Barva slupky: Žlutá s ostře ohraničenými červenými skvrnami
Barva dužniny: Žlutá
Výnos: Vysoký při raných sklizních
Užitkový směr: Přímý konzum, praní a balení
Stolní hodnota: Výborná, varný typ A/B

Kategorie: ,

Popis

Původ: Bolesta x X 76/2
Rok registrace: 2013
Tvar hlíz: Oválný, vzhledné hlízy, hladká slupka

Odolnosti:
Odolná mechanickému poškození
Středně odolná virovým chorobám
Rakovině brambor patotypu 1 rezistentní

Pěstitelské doporučení:
Vyžaduje půdy humózní, s dobrou zásobou živin
Je nezbytná kvalitní ochrana proti plísni bramborové

Přednosti:
Rychlý počáteční růst natě
Dvoubarevná slupka hlíz
Velmi vzhledné oválné hlízy s hladkou slupkou
Vysoká sklizeň tržních hlíz
Výborná stolní hodnota, varný typ A/B