BOHEMIA

Vegetační doba: Raná – poloraná
Barva slupky: Žlutá, jemná, hladká
Barva dužniny: Sytě žlutá
Výnos: Velmi vysoký
Užitkový směr: Přímý konzum, vhodná na praní a balení, vhodná na loupání
Stolní hodnota: Výborná, varný typ B/A, netmavne po uvaření

Popis

Původ: Milva x VE 58/5
Tvar hlíz: Oválný, vzhledné vyrovnané hlízy

Odolnosti:
Odolná mechanickému poškození
Odolná plísni bramborové v nati i na hlízách
Odolná obecné strupovitosti
Dobrá skladovatelnost

Pěstitelské doporučení:
Vyžaduje půdy s rovnoměrným zásobením živinami s vyrovnaným vláhovým režimem

Přednosti:
Velmi vysoký výnos tržních hlíz
Velmi vzhledné, vyrovnané hlízy s hladkou slupkou
Vysoká odolnost mechanickému poškození
Výborná stolní hodnota, varný typ B/A
Velmi dobrá stabilita barvy za syrova i po uvaření
Vhodnost na praní a balení