KATY

Vegetační doba: Velmi raná
Barva slupky: Žlutá, jemná, hladká
Barva dužniny: Žlutá
Výnos: Velmi vysoký
Užitkový směr: Přímý konzum v nejranějších termínech
Stolní hodnota: Dobrá, varný typ B, netmavne po uvaření

Popis

Původ: Everest x Bellarosa
Tvar hlíz: Krátce oválný, vzhledné vyrovnané hlízy s mělkými očky

Odolnosti:
Odolná mechanickému poškození
Odolná obecné strupovitosti

Pěstitelské doporučení:
Vyžaduje půdy s rovnoměrným zásobením živinami s vyrovnaným vláhovým režimem

Přednosti:
Velmi vysoký výnos tržních hlíz
Velmi rychlý počáteční růst, špičkový výnos v nejranějších termínech
Velmi vzhledné, vyrovnané hlízy s hladkou slupkou
Výborná stolní hodnota, varný typ B