DAVID

Vegetační doba: Poloraná
Barva slupky: Žlutá
Barva dužniny: Světle žlutá
Výnos: Střední až vysoký
Užitkový směr: Zpracování na škrob
Škrobnatost: Velmi vysoká – až 23%

Popis

Původ: Dorett x Geza
Rok registrace: 2006
Tvar hlíz: Krátce oválný až oválný

Odolnosti:
Odolná virovým chorobám
Odolná proti mechanickému poškození
Rakovině brambor patotypu 1 rezistentní
Háďátku bramborovému patotypu Ro1 rezistentní
Dobrá odolnost plísni bramborové v nati i na hlízách

Pěstitelské doporučení:
Vyžaduje dobře vyhnojené pozemky
Doporučujeme řidší spon výsadby

Přednosti:
Vysoký výnos škrobu z hektaru
Odolnost proti mechanickému poškození a virózám
Hlízy při sklizni nedrží na nati
Odolnost proti plísni bramborové v nati i na hlízách