WESTAMYL

Vegetační doba: Polopozdní
Barva slupky: Žlutá
Barva dužniny: Světle žlutá
Výnos: Vysoký
Užitkový směr: Zpracování na škrob
Škrobnatost: Velmi vysoká – až 24%

Popis

Původ: Krepka x G 33/75
Rok registrace: 2001
Tvar hlíz: Krátce oválný

Odolnosti:
Dobrá skladovatelnost
Odolná proti mechanickému poškození
Rakovině brambor patotypu 1 rezistentní
Háďátku bramborovému patotypu Ro1 rezistentní
Dobrá odolnost plísni bramborové v nati i na hlízách

Pěstitelské doporučení:
Vyžaduje dobře vyhnojené pozemky včetně
hořčíku
Doporučujeme řidší spon výsadby

Přednosti:
Velmi vysoký výnos škrobu z hektaru
Vysoký výnos hlíz a velmi vysoká stabilní škrobnatost
Hlízy při sklizni nedrží na nati
Odolnost proti háďátku bramborovému a rakovině brambor