Verne

Vegetační doba: Poloraná
Barva slupky: Žlutá
Barva dužniny: Světle žlutá
Výnos: Střední až vysoký
Užitkový směr: Zpracování na škrob
Škrobnatost: Velmi vysoká – až 25%

Description

Původ: S 24/24 x Ornella
Rok registrace: 2008
Tvar hlíz: Krátce oválný

Odolnosti:
Vysoce odolná virovým chorobám
Odolná proti plísni bramborové a Alternarii
Rakovině brambor patotypu 1 rezistentní
Háďátku bramborovému patotypu Ro1 rezistentní
Dobrá skladovatelnost

Pěstitelské doporučení:
Vyžaduje dobře vyhnojené pozemky
Doporučujeme řidší spon výsadby a včasnou výsadbu

Přednosti:
Velmi vysoká škrobnatost až 25%
Vysoký výnos škrobu z ha
Vysoká odolnost virovým chorobám
Odolnost proti plísni bramborové v nati

Vyšlechtěno ve spolupráci s VÚB Havlíčkův Brod a s finanční podporou projektů NAZV č.QF 45133a 1B53036