KEŘKOVSKÉ ROHLÍČKY

Vegetační doba: Poloraná
Barva slupky: Žlutá
Barva dužniny: Žlutá
Výnos: Nižší až střední
Užitkový směr: Přímý konzum – speciálně pro saláty
Stolní hodnota: Velmi dobrá, varný typ A-A/B

Popis

Původ: Višňovské rohlíčky x Parnasie
Rok registrace: 1940 poprvé, 1995 podruhé
Tvar hlíz: Dlouze oválný až rohlíčkovitý

Odolnosti:
Odolná obecné strupovitosti
Odolná mechanickému poškození
Rakovině brambor patotypu 1 rezistentní

Pěstitelské doporučení:
Vyžaduje vyšší vyrovnané dávky hnojiv a
vyrovnaný vláhový režim
Vyžaduje kvalitní ochranu proti plísni bramborové

Přednosti:
Typická svým rohlíčkovitým tvarem, pevná
konzistence
Speciálně vhodná pro přípravu bramborových salátů
varný typ A-A/B

Udržováno v licenci firmy VÚB Havlíčkův Brod, s.r.o.