MAGDA

Vegetační doba: Velmi raná
Barva slupky: Žlutá
Barva dužniny: Žlutá
Výnos: Velmi vysoký v nejranějších termínech sklizně
Užitkový směr: Přímý konzum, startovací odrůda pro zpracování na lupínky
Stolní hodnota: Velmi dobrá, varný typ A/B

Popis

Původ: E 399/1 x Ausonia
Rok registrace: 2000
Tvar hlíz: Krátce oválný

Odolnosti:
Vysoce odolná virovým chorobám včetně S viru
Odolná mechanickému poškození
Rakovině brambor patotypu 1 rezistentní
Dobrá skladovatelnost

Pěstitelské doporučení:
Doporučujeme sadbu předklíčit
Je vhodné použít závlahu a případně porost zakrýt po zasázení netkanou textilií

Přednosti:
Velmi rychlá dynamika nárůstu hlíz
Vysoký výnos v nejranějších termínech sklizně
Vysoká odolnost virovým chorobám
Velmi dobrá konzumní kvalita
Vhodnost pro počáteční zpracování na lupínky