VYSOČINA

Vegetační doba: Raná až poloraná
Barva slupky: Žlutá, jemná, hladká
Barva dužniny: Žlutá
Výnos: Střední až vysoký
Užitkový směr: Přímý konzum, vhodná na mytí a balení, velmi vhodná na loupání
Stolní hodnota: Výborná, varný typ A/B

Popis

Původ: Lolita x A 138/2
Rok registrace: 2016
Tvar hlíz: Oválný, vzhledné vyrovnané hlízy

Odolnosti:
Odolná mechanickému poškození
Vysoce odolná obecné strupovitosti
Háďátku bramborovému patotypu Ro1 rezistentní
Rakovině brambor patotypu 1 rezistentní
Dobrá skladovatelnost

Pěstitelské doporučení:
Včasná výsadba do prohřáté, vyhnojené půdy
Doporučujeme kvalitní ochranu proti plísni bramborové

Přednosti:
Vynikající odolnost obecné strupovitosti
Vynikající stolní hodnota, jemná konzistence, varný typ A/B
Velmi dobrá stabilita barvy za syrova i po uvaření
Dobrá skladovatelnost , ve skládce neklíčí