DOMINÁTOR

Vegetační doba: Polopozdní
Barva slupky: Žlutá
Barva dužniny: Bílá
Výnos: Extrémně vysoký
Užitkový směr: Zpracování na škrob
Škrobnatost: Velmi vysoká – až 23%

Popis

Původ: Amylex x Calgary
Rok registrace: 2010
Tvar hlíz: Kulovitý – krátce oválný

Odolnosti:
Velmi vysoká odolnost virovým chorobám
Odolnost proti mechanickému poškození
Vysoká odolnost skládkovým chorobám
Háďátku bramborovému patotypu Ro1 rezistentní
Dobrá odolnost plísni bramborové v nati a hnědé skvrnitosti listů

Pěstitelské doporučení:
Vyžaduje dobře vyhnojené pozemky včetně
hořčíku
Doporučujeme včasnou výsadbu mírně probuzené sadby

Přednosti:
Velmi vysoký výnos škrobu z hektaru
Velmi vysoký výnos hlíz, malý podíl malých hlíz
Hlízy při sklizni nedrží na nati
Vysoká odolnost virovým chorobám
Vysoká odolnost skládkovým chorobám